Servicii

Principalele servicii de medicina muncii de care puteți beneficia la centrul nostru medical

 

Echipa noastră de medici specialiști în medicina muncii vă stă mereu la dispoziție cu cele mai importante servicii dedicate. Acestea includ:

 • Evaluarea condițiilor de muncă, conform cărora se stabilesc pachetele de investigații, analize și consultații corespunzătoare fiecărei categorii profesionale;
 • Examinări medicale la angajare, periodice sau de reevaluare;
 • Suport pentru controalele medicale prin parteneriate cu laboratoare de analize medicale şi de investigaţii paraclinice și cabinete dotate cu aparatură specializată, respectiv: viziotest, optotip, audiometru, spirometru, glucotest, EKG portabil.
 • Realizarea de evaluări legate de psihologia muncii și întocmirea de fișe de aptitudini;
 • Completarea fișelor și arhivarea dosarelor medicale;
 • Supervizarea concediilor medicale;
 • Informarea și raportarea evaluărilor de risc maternal;
 • Deplasarea la sediul firmelor solicitante, în caz de necesitate;
 • Programe de profilaxie și informare medicală;
 • Participarea medicului de medicina muncii în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Evaluarea riscurilor profesionale, supravegherea grupurilor sensibile la riscuri specifice, semnalarea bolilor profesionale;
 • Consultații medicale spontane sau la nevoie;
 • Gestionarea bazelor de date şi elaborarea de rapoarte medicale cu interpretare statistică integrativă sau comparativă;
 • Promovarea sănătăţii la locul de muncă prin materiale informative cu diferite teme privind profilaxia sănătății la locul de muncă.
 • Servicii de medicina muncii realizate conform legislației în vigoare, la standarde cât mai ridicate.

 

Medicina muncii este mai mult decât o obligație legală, poate fi o decizie de afaceri.